Ćwiek Piotr, Gospodarowanie wodami - kompetencje ministra i Prezesa Wód Polskich

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2019
Status: Nieaktualny
Autor:

Gospodarowanie wodami - kompetencje ministra i Prezesa Wód Polskich

Prezentowany komentarz to obszerna analiza kompetencji ministra właściwego do spraw gospodarki wodnej oraz prezesa Wód Polskich w zakresie gospodarowania wodami na tle struktury i organizacji Wód Polskich. W komentarzu omówiono również sposób powołania i odwołania tych organów, a także zakres nadzoru nad pozostałymi strukturami Wód Polskich wykonywany przez nie.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX