Bursztynowicz Michał, Gospodarowanie odpadami przez gminy po 1 stycznia 2022 r.

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2021
Status: Aktualny
Autor:

Gospodarowanie odpadami przez gminy po 1 stycznia 2022 r.

Ustawą z dnia 11 sierpnia 2021 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o odpadach – dalej nowelizacja, zmieniono między innymi przepisy ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – dalej u.c.p.g. Komentarz omawia najważniejsze zmiany wprowadzone nowelizacją do u.c.p.g. w 2021 r. oraz zmiany wprowadzone do u.c.p.g. z dniem 1 stycznia 2022 r. Kierowany jest do wszystkich podmiotów biorących udział w gospodarowaniu odpadami komunalnymi, zwłaszcza pracowników gmin i właścicieli nieruchomości, w tym lokalowych.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX