Ogonowska Adrianna, Gospodarka przestrzenna na terenie otuliny parku narodowego oraz innych obszarów chronionych

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2019
Status: Aktualny
Autor:

Gospodarka przestrzenna na terenie otuliny parku narodowego oraz innych obszarów chronionych

Otulina nie jest prawną formą ochrony przyrody w rozumieniu art. 6 ust. 1 ustawy z 16.04.2004 r. o ochronie przyrody – dalej u.o.p. Stanowi ona strefę ochronną graniczącą z obszarem objętym formą ochrony przyrody, która wyznaczana jest indywidualnie dla tej formy w celu zabezpieczenia przed zagrożeniami zewnętrznymi wynikającymi z działalności człowieka.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX