Gminny program rewitalizacji - OpenLEX

Borówka Katarzyna, Szlachetko Jakub H., Gminny program rewitalizacji

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2017
Status: Aktualny
Autorzy:

Gminny program rewitalizacji

Proces rewitalizacji powinien być przemyślany i zaplanowany. Dlatego też istotną funkcję w tym zakresie pełni gminny program rewitalizacji. Gminny program rewitalizacji to dokument o charakterze strategicznym, który stanowi merytoryczną oraz formalną podstawę dalszych działań rewitalizacyjnych. Efekty rewitalizacji w dużym stopniu zależą od tego, jak zostanie ona zaplanowana w omawianym akcie. Niniejszy komentarz praktyczny w całości został poświęcony funkcji i konstrukcji prawnej gminnego programu rewitalizacji.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?