Martyniuk-Placha Joanna, Miszczuk Rafał, Gminne obowiązki profrekwencyjne w wyborach parlamentarnych w 2023 r.

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2023
Status: Aktualny
Autorzy:

Gminne obowiązki profrekwencyjne w wyborach parlamentarnych w 2023 r.

W komentarzu omówiono najnowsze zmiany Kodeksu wyborczego i nowych aspektów organizacji wyborów powszechnych na terenie RP, ze szczególnym uwzględnieniem obowiązków profrekwencyjnych nałożonych na samorządy biorące bezpośredni udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu wyborów.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX