Wilk Jakub, Gminna rada seniorów

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2021
Status: Nieaktualny
Autor:

Gminna rada seniorów

Ustawa o samorządzie gminnym nakłada na gminę zadanie sprzyjania solidarności międzypokoleniowej oraz tworzenia warunków do pobudzania aktywności obywatelskiej osób starszych w społeczności lokalnej. W ramach tego działania rada gminy upoważniona jest do utworzenia gminnej rady seniorów.

Opracowanie zawiera omówienie regulacji związanych z tworzeniem gminnych rad seniorów i kształtowaniem warunków do ich funkcjonowania.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX