Bursztynowicz Michał, Gminna droga wewnętrzna a ZRID

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2022
Status: Aktualny
Autor:

Gminna droga wewnętrzna a ZRID

Ustawa o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych – dalej u.zrid., w praktyce wciąż stwarza wiele trudności interpretacyjnych. W szczególności dużo trudności rodzi kwestia relacji między drogami wewnętrznymi będącymi własnością gmin, a możliwością i zakresem stosowania do nich przepisów u.zrid.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX