Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Głosowanie grupami

Celem uregulowania przez ustawodawcę głosowania oddzielnymi grupami jest ochrona poszczególnych grup interesów akcjonariuszy oraz zachowanie posiadanych przywilejów. W trakcie głosowania oddzielnymi grupami dochodzi do podjęcia przedmiotowej uchwały w każdej grupie akcji (akcjonariuszy), bez względu na jej liczebność. Jeżeli chociaż w jednej grupie nie dochodzi do uzyskania wymaganej większości głosów, wówczas uchwała nie dochodzi do skutku. Uchwała wymaga więc zgody każdej grupy akcjonariuszy, posiadających akcje o uprawnieniach różniących się od akcji pozostałych akcjonariuszy, tworzących odrębną grupę interesów.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację