Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2020
Status: Aktualny
Autor:

Geodezyjne wyznaczenie w terenie i geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza obiektów realizowanych na podstawie zgłoszenia

Kwestia geodezyjnego wyznaczenia lokalizacji obiektów i inwentaryzacja powykonawcza obiektów realizowanych na podstawie zgłoszenia, zostały uregulowane w art. 43 ust. 2 ustawy z 7.07.1994 r. Prawo budowlane – dalej pr. bud. Mając na uwadze systematykę pr. bud., regulacje te znajdują się w rozdziale 5 pr. bud. dotyczącym budowy i oddania do użytków budowlanych.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?