Sieńko Agnieszka, Funkcjonowanie szpitali tymczasowych oraz rola personelu medycznego

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2020
Status: Aktualny
Autor:

Funkcjonowanie szpitali tymczasowych oraz rola personelu medycznego

1.Wstęp

Szpitale tymczasowe to zupełnie nowe rozwiązanie organizacyjne w całym polskim systemie infrastrukturalnym ochrony zdrowia. Pandemia SARS-CoV-2 nie pierwszy raz postawiła nas wszystkich przed koniecznością wymyślenia czegoś na potrzeby ekstraordynaryjnej sytuacji. Szpitale tymczasowe to odpowiedź na gigantyczne potrzeby pacjentów zakażonych SARS-CoV-2 oraz systemu.

Pierwotną podstawą prawną rozpoczęcia budowy szpitali tymczasowych była bliżej niezdefiniowana na gruncie polskiego prawa decyzja premiera. Niestety, z punktu widzenia porządku prawnego może się okazać, że nie zostały dotrzymane wymagania formalne do podjęcia takiej decyzji. Nie chodzi tutaj o uzasadnienie faktyczną liczbą zachorowań i zdolnością istniejącej infrastruktury do zabezpieczenia faktycznej liczby pacjentów, lecz o uzasadnienie formalne, czyli o delegacje ustawowe. Sytuacja prawna byłaby inna, gdyby został wprowadzony stan nadzwyczajny. Stanu takiego nie wprowadzono, a zatem żadne reguły prawne nie uległy...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX