Funkcjonowanie sektora bankowego w obliczu zagrożenia epidemicznego - OpenLEX

Urban-Theocharakis Małgorzata, Funkcjonowanie sektora bankowego w obliczu zagrożenia epidemicznego

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2020
Status: Aktualny
Autor:

Funkcjonowanie sektora bankowego w obliczu zagrożenia epidemicznego

Jak pokazują wydarzenia ostatnich dni, epidemia Koronawirusa nie stanowi wbrew pozorom problemu jedynie medycznego. Ogłoszenie stanu zagrożenia epidemicznego powoduje negatywne skutki zarówno dla przedsiębiorców, jak i obywateli będących pracownikami czy konsumentami. Negatywne konsekwencje ogłoszonej w kraju epidemii nie ominą bez wątpienia ani banków, ani ich klientów. Z tego też względu na poziomie władz unijnych i krajowych istnieje duża wola podjęcia ukierunkowanych na zapewnienie bezpieczeństwa zarówno banków, jak i klientów. Z punktu widzenia zapewnienia właściwego funkcjonowania sektora bankowego w okresie epidemii najistotniejsze działania w tym przedmiocie podjęte zostały przez: Związek Banków Polskich, Europejski Urząd Nadzoru Bankowego czy Narodowy Bank Polski. Celem niniejszego komentarza jest zestawienie najważniejszych działań prawnych i faktycznych mających wspomóc sektor bankowy oraz jego klientów w okresie istniejącego zagrożenia epidemicznego.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX