Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2020
Status: Nieaktualny
Autor:

Funkcjonowanie pomocy społecznej i udzielanie świadczeń w sytuacji zagrożenia koronawirusem

Wprowadzony na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stan epidemii związany z rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19 już powoduje określone reperkusje dla funkcjonowania systemu pomocy społecznej. Dotychczasowe zasady udzielania pomocy, a także prawodawstwo nie nadążają za wyzwaniami oraz realiami, w jakich znalazły się osoby wymagające wsparcia, a także te, które tej pomocy powinny udzielać. Z dnia na dzień należało przemodelować w znacznej mierze dotychczasowy system oraz funkcjonowanie jednostek organizacyjnych pomocy społecznej. Priorytetem jest powstrzymanie rozprzestrzeniania się koronawirusa, a jednocześnie oczekuje się nie tylko, by jednostki te zachowały ciągłość realizacji dotychczasowych zadań, ale także przyjęły na siebie zadania nowe, głównie związane z zapewnieniem pomocy osobom izolowanym, pozostającym w kwarantannie lub opuszczającym szpitale.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?