Koralewski Michał, Funkcjonowanie kolegialnych organów spółek kapitałowych w dobie epidemii koronawirusa

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2020
Status: Aktualny
Autor:

Funkcjonowanie kolegialnych organów spółek kapitałowych w dobie epidemii koronawirusa

Wprowadzenie w Polsce najpierw stanu zagrożenia epidemicznego, a następnie stanu epidemii skutkowało coraz to dotkliwszymi obostrzeniami w bezpośrednich relacjach międzyludzkich. Zakaz wszelkich zgromadzeń oraz zalecenie przechodzenia na pracę zdalną wymusiły konieczność zmian również w pracy kolegialnych organów spółek kapitałowych. Aby przeciwdziałać paraliżowi decyzyjnemu w spółkach kapitałowych, ustawodawca wprowadził zmiany do Kodeksu spółek handlowych, które mają ułatwić zdalną pracę ich organów. W niniejszym komentarzu praktycznym zostaną omówione przedmiotowe rozwiązania oraz ich praktyczne zastosowanie.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX