Kamieński Grzegorz, Funkcjonowanie kancelarii prawnej i środki prawne w praktyce w sytuacji stanu zagrożenia epidemicznego

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2020
Status: Aktualny
Autor:

Funkcjonowanie kancelarii prawnej i środki prawne w praktyce w sytuacji stanu zagrożenia epidemicznego

Ustawa z dnia 14.05.2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 uchyliła szczególne regulacje prawne związane z m.in. z biegiem terminów (ich wstrzymaniem i/lub zawieszeniem) w postępowaniach cywilnych i administracyjnych, które zostały wprowadzone na mocy ustawy z dnia 2.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, i innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Jednakże zmiany organizacyjne w sądownictwie nadal wpływają znacząco na funkcjonowanie kancelarii prawnych.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX