Marquardt Piotr, Funkcjonowanie kancelarii notarialnej w trakcie epidemii SARS-CoV-2

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2020
Status: Nieaktualny
Autor:

Funkcjonowanie kancelarii notarialnej w trakcie epidemii SARS-CoV-2

Prowadzenie kancelarii notarialnej stanowi nie tylko prawo, ale i obowiązek notariusza, powołanego do pełnienia funkcji przez Ministra Sprawiedliwości. Zakres tego obowiązku regulują przepisy Ustawy z dnia 14.02.1991 r. Prawo o notariacie – dalej: Pr.not., w szczególności art. 20 § 1, zgodnie z którego treścią kancelaria powinna być czynna w dniach powszednich co najmniej sześć godzin dziennie. Przedmiotem niniejszego opracowania jest analiza dotycząca ewentualnych zmian w zakresie obowiązków notariusza odnośnie prowadzenia kancelarii notarialnej w kontekście trwającej aktualnie epidemii koronawirusa SARS-CoV-2 (dalej: epidemia). Podstawowym pytaniem jest tutaj zakres dopuszczalnego ograniczenia zakresu działania kancelarii notarialnej w okresie epidemii. W dalszej części opracowania postaram się odpowiedzieć na to pytanie, w oparciu o dane jakimi dysponujemy na dzień 23 marca 2020 r., z tym zastrzeżeniem, że sytuacja, w jakiej znaleźliśmy się wszyscy w związku z epidemią nie tylko nie znajduje precedensu, ale także posiada niezwykłą dynamikę, skutkującą praktyczną niemożliwością przewidzenia dalszego rozwoju wydarzeń, zwłaszcza w sferze prawnej, nawet w dość krótkiej perspektywie.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX