Fundusz stabilizacyjny w Krajowej Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo-Kredytowej - OpenLEX

Wyrwińska Karolina, Fundusz stabilizacyjny w Krajowej Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo-Kredytowej

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Fundusz stabilizacyjny w Krajowej Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo-Kredytowej

Niniejsze opracowanie przyjmuje za cel omówienie jednej z form wspierania działalności spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych przez Krajową Spółdzielczą Kasę Oszczędnościowo-Kredytową, mianowicie udzielanie kasom wsparcia finansowego ze środków funduszu stabilizacyjnego, tworzonego w oparciu o regulację art. 55 ust. 1 ustawy z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych.

Zostały w nim poruszone kwestie zasad realizacji przez Kasę Krajową wsparcia finansowego ze środków funduszu stabilizacyjnego wraz z charakterystyką samego funduszu, a także zagadnienia dotyczące tworzenia funduszu oraz zasad inwestowania wolnych środków pieniężnych funduszu.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX