Fundusz sołecki jako budżet obywatelski - OpenLEX

Goszczyńska Paulina, Fundusz sołecki jako budżet obywatelski

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2019
Status: Aktualny
Autor:

Fundusz sołecki jako budżet obywatelski

W 2018 r. do ustaw o samorządach gminnym, powiatowym i województwa dodano zapisy regulujące zasady tworzenia budżetów obywatelskich. Do tego czasu, mimo że tworzone w wielu polskich miastach, budżety obywatelskie nie były uregulowane przepisami prawa. Zgodnie z art. 5a ust. 7 ustawy z 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym szczegóły dotyczące funkcjonowania budżetu obywatelskiego określa uchwała organu stanowiącego właściwej jednostki samorządu terytorialnego. Nowelizacja ustawy o samorządzie gminnym zakłada obowiązek utworzenia takiego budżetu w miastach na prawach powiatu.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX