Kawecka Anna, Fundusz alimentacyjny - zmiany w dobie koronawirusa

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2020
Status: Nieaktualny
Autor:

Fundusz alimentacyjny - zmiany w dobie koronawirusa

W niniejszym opracowaniu omówione zostaną zmiany wprowadzone do ustawy z 7.09.2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów – dalej u.p.o.u.a., dwukrotną nowelizacją: ustawą z 2.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych – dalej u.COVID-19, oraz ustawą z 14.05.2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 – dalej z.u.z.d.o., odnoszące się do wysokości kryterium dochodowego uprawniającego do świadczeń z funduszu alimentacyjnego, wprowadzenia mechanizmu „złotówka za złotówkę” przy ustalaniu prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz zmiany w zakresie utraty dochodu jako regulacji szczególnej względem ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX