Trzpioła Katarzyna, Fundacja rodzinna - aspekty księgowe

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2023
Status: Aktualny
Autor:

Fundacja rodzinna - aspekty księgowe

Fundacja rodzinna to nowe rozwiązanie organizacyjno-prawne, które ma ułatwić gromadzenie rodzinnego majątku i zabezpieczenia go. W komentarzu przedstawiono zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych przez fundację rodzinną, zadania i odpowiedzialności jej organów w zakresie rachunkowości, zasady przygotowywania sprawozdań finansowych oraz przeprowadzania audytu.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX