Zygmunt Łukasz, Formy zakończenia postępowania o udostępnienie informacji publicznej

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2023
Status: Aktualny
Autor:

Formy zakończenia postępowania o udostępnienie informacji publicznej

Niniejsze opracowanie ma na celu wyjaśnić problematyczne przypadki dotyczące wszelkich form zakończenia postępowania o udzielenie informacji publicznej, szczególnie uwzględniając różnicę pomiędzy odmową ze względu na brak charakteru informacji publicznej od odmowy ze względu na ograniczenia w udostępnianiu, odmowę w drodze decyzji administracyjnej.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX