Golba Jan, Formy organizacyjno-prawne gospodarki komunalnej

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2014
Status: Aktualny
Autor:

Formy organizacyjno-prawne gospodarki komunalnej

W komentarzu praktycznym omówiono wybrane formy, w jakich gmina może prowadzić działalność z zakresu gospodarki komunalnej. Wskazano również najczęstsze nieprawidłowości w uchwalanych przez gminy regulacjach prawnych.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX