Formy i metody prowadzenia szkoleń bhp - OpenLEX

Kościukiewicz Kazimierz, Formy i metody prowadzenia szkoleń bhp

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Formy i metody prowadzenia szkoleń bhp

Samokształcenie kierowane jest formą szkolenia umożliwiającego uzyskanie, aktualizowanie lub uzupełnianie wiedzy i umiejętności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, na podstawie materiałów przekazanych przez organizatora szkolenia, przy jednoczesnym zapewnieniu konsultacji z osobami spełniającymi wymagania dla wykładowców.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX