Formy i granice kontroli pracowników - OpenLEX

Marciniak Jarosław, Formy i granice kontroli pracowników

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Formy i granice kontroli pracowników

Podstawą czy, też instrumentem wszelkiego rodzaju kontroli jest informacja. W przypadku kontroli pracowników kwestią najbardziej istotną jest określenie jakie informacje należy uznać za uzasadnione, a jakie stanowią nieuzasadnione naruszenie prywatności czy też godności podwładnych. W tej chwili pracodawcy dysponują bardzo dużym wachlarzem form, środków i narzędzi kontroli. Ważne jest natomiast określenie ram, czy też granic ich zastosowania. Warto podkreślić, że nieumiejętność efektywnego zarządzania, a także błędy w kierowaniu pracą i pracownikami, prowadzą zazwyczaj do nadmiernej kontroli. Nierzadko kontrola ta jest bezprawna.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?