Formułowanie celów i zadań do planu działalności jednostki - OpenLEX

Mielczarek Jakub, Formułowanie celów i zadań do planu działalności jednostki

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2020
Status: Aktualny
Autor:

Formułowanie celów i zadań do planu działalności jednostki

Cele i zadania do planu działania to najważniejszy temat z obszaru kontroli zarządczej (KZ), gdyż to na podstawie utworzonych celów, a następnie zadań, jest opracowywany plan działania dla całej jednostki na dany rok. Praktyka pokazuje, że większość urzędów formułuje cele, które nie są celami, a zadania to zwykłe czynności urzędników, którzy nawet bez konieczności wdrożenia KZ wykonują je na swoich stanowiskach pracy.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX