Fora internetowe - ochrona lekarza przed naruszeniami jego dóbr osobistych - OpenLEX

Paszkowska Małgorzata, Fora internetowe - ochrona lekarza przed naruszeniami jego dóbr osobistych

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Fora internetowe - ochrona lekarza przed naruszeniami jego dóbr osobistych

Komentarz omawia zagadnienie ochrony lekarza przed naruszeniami jego dóbr osobistych poprzez negatywne wpisy na forach internetowych. Tematykę artykułu przedstawiono w aspekcie odpowiedzialności cywilnej (naruszenie dóbr osobistych) i karnej a tym samym możliwych środków ochrony prawnej lekarzy. Opisano także wymogi uznania czynu na forum za przestępstwo w świetle orzecznictwa oraz zagrożenia związane z czynami niedozwolonymi w Internecie.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX