Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Firma w konflikcie - zarządzanie strategią HR w sytuacji konfliktu ze związkami zawodowymi

Związki zawodowe korzystają z różnych form partycypacji, począwszy od prawa do informacji, poprzez konsultacje, aż po współdecydowanie wraz z pracodawcą. Ta ostatnia forma jest „zastrzeżona” dla związków – tylko one mają prawo do negocjowania układów zbiorowych pracy, mają wpływ na treść regulaminu pracy i wynagrodzeń, ustalają warunki socjalne związane np. z restrukturyzacją zatrudnienia lub w sytuacji innych radykalnych zmian organizacyjnych. I właśnie pełne, czy też, jak niektórzy uważają nadmierne, wykorzystywanie tych uprawnień przez związki zawodowe, stanowi dla wielu pracodawców dodatkowy problem – w czasie kryzysu, w czasie radykalnych, uzasadnionych sytuacją rynkową zmian w firmach. Uprawnienia i postawy związków zawodowych w „trudnym czasie” stanowią również wyzwanie dla menedżerów personalnych, dla całego HR w organizacjach.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?