Piszko Agata, Finansowanie zadań oświatowych w okresie zawieszenia zajęć z powodu koronawirusa

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2020
Status: Nieaktualny
Autor:

Finansowanie zadań oświatowych w okresie zawieszenia zajęć z powodu koronawirusa

W związku z zawieszeniem zajęć edukacyjnych, opiekuńczych i wychowawczych z powodu epidemii koronawirusa pojawiają się również problemy organów prowadzących związane m.in. z ustalaniem wysokości oraz zasadnością przekazywania z budżetów gmin i powiatów dotacji dla przedszkoli, szkół i placówek prowadzonych przez osoby fizyczne lub osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego, problemy z rozliczaniem między gminami kosztów związanych z wychowaniem przedszkolnym oraz udzielonymi dotacjami, a także opłat pobieranych przez przedszkola za korzystanie z wychowania przedszkolnego, czy też spraw związanych z finansowaniem dowozu do przedszkoli, szkół i placówek. W pewnym zakresie rozwiązania szczególne zawierają wskazówki co do sposobu postępowania w powyższym zakresie. W prezentowanym opracowaniu podjęto próbę bliższego wyjaśnienia przedstawionych zagadnień - z uwzględnieniem zmian wprowadzonych z dniem 1 września 2020 r.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX