Twarowski Adam, Finansowanie w ramach Krajowej Sieci Onkologicznej

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2023
Status: Aktualny
Autor:

Finansowanie w ramach Krajowej Sieci Onkologicznej

I.Wprowadzenie

Z dniem 20.04.2023 r. weszła w życie zasadnicza część przepisów ustawy z 9.03.2023 r. o Krajowej Sieci Onkologicznej – dalej u.KSO Jej celem jest zapewnienie pacjentom onkologicznym skutecznej, kompleksowej oraz zintegrowanej opieki medycznej w ramach tworzonej Krajowej Sieci Onkologicznej (KSO).

Krajowa Sieć Onkologiczna będzie stanowić część systemu opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych. To system łączący ze sobą różne podmioty lecznicze, w tym szpitale, kliniki, ośrodki diagnostyczne i terapeutyczne oraz poradnie specjalistyczne. Obejmie trzy poziomy zabezpieczenia opieki onkologicznej, realizowanej przez specjalistyczne ośrodki leczenia onkologicznego (SOLO): I, II oraz III poziomu, zależnie od zakresu udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej, oraz przez ośrodki kooperacyjne. Krajowa Sieć Onkologiczna ma zapewnić wystandaryzowaną strukturę wyspecjalizowanych SOLO, w ramach której najbardziej skomplikowane świadczenia opieki zdrowotnej w zakresie opieki onkologicznej...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX