Finansowanie pozabudżetowe zespołów i punktów przedszkolnych - kwalifikowalność wydatków finansowanych z Programu Operacyjnego... - OpenLEX

Brzezińska Alicja, Finansowanie pozabudżetowe zespołów i punktów przedszkolnych - kwalifikowalność wydatków finansowanych z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki cz. II

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Finansowanie pozabudżetowe zespołów i punktów przedszkolnych - kwalifikowalność wydatków finansowanych z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki cz. II

Niniejszy komentarz jest kontynuacją zagadnienia dotyczącego kwalifikalności wydatków poniesionych na założenie zespołu lub punku przedszkolnego oraz na rozszerzenie działalności już istniejących placówek (np. na wydłużenie godzin pracy, uruchomienie naboru dzieci, zatrudnienie dodatkowego personelu), które mogą być zrefundowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Wyjaśniamy w nim rodzaje wydatków, które mogą być zrefundowane. Celem opracowania jest zapoznanie czytelników z zasadami określania wydatków, na które przysługuje dotacja zgodnie z wytycznymi, jakie przygotowało Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Poniżej przedstawiamy zasadnicze ich elementy, przydatne do oceny, czy dany rodzaj planowanych wydatków może być dofinansowany na rozwój małych przedszkoli.

Przypomnijmy: Dofinansowanie może uzyskać każdy działający w Polsce podmiot, posiadający osobowość prawną. Środki finansowe na realizację projektu są wypłacane jako dotacja w formie zaliczki i przekazywane na rachunek...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX