Finansowanie pozabudżetowe zespołów i punktów przedszkolnych - kwalifikowalność wydatków finansowanych z Programu Operacyjnego... - OpenLEX

Brzezińska Alicja, Finansowanie pozabudżetowe zespołów i punktów przedszkolnych - kwalifikowalność wydatków finansowanych z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki cz. I

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Finansowanie pozabudżetowe zespołów i punktów przedszkolnych - kwalifikowalność wydatków finansowanych z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki cz. I

Komentarz poświęcony jest zagadnieniu finansowania pozabudżetowego innych form wychowania przedszkolnego ze środków unijnych, w szczególności ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Autorka w sposób praktyczny przedstawia w nim zasady kwalifikowalności wydatków, aby podmiot występujący o dofinansowanie mógł je uzyskać, wyjaśnia wątpliwości związane z wypełnianiem wniosku o dofinansowanie i wskazuje najczęściej popełniane błędy przy ocenie wydatków ponoszonych na różne działania.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX