Paszkowski Artur, Finansowanie podstawowej opieki zdrowotnej na gruncie nowych przepisów

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2018
Status: Aktualny
Autor:

Finansowanie podstawowej opieki zdrowotnej na gruncie nowych przepisów

Uchwalona przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustawa z 27.10.2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej – dalej u.p.o.z. – została opublikowana 30.11.2017 r. i weszła w życie – co do zasady – 1.12.2017 r. Określa ona nowe cele i nową organizację podstawowej opieki zdrowotnej oraz ustala zasady zapewnienia odpowiedniej jakości świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX