Finansowanie ochotniczych straży pożarnych przez jednostki samorządu terytorialnego - OpenLEX

Kała Dariusz P., Finansowanie ochotniczych straży pożarnych przez jednostki samorządu terytorialnego

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2022
Status: Aktualny
Autor:

Finansowanie ochotniczych straży pożarnych przez jednostki samorządu terytorialnego

Komentarz dotyczy finansowania ochotniczych straży pożarnych przez jednostki samorządu terytorialnego oraz zmian wynikających z wprowadzenia do systemu prawa całkowicie nowej ustawy o ochotniczych strażach pożarnych. Omawia model i źródła finansowania OSP, zakres finansowania przez gminy, powiaty i województwa. Komentarz wskazuje w szczególności na nowości, jakie wynikają z istotnej zmiany prawa w obszarze finansowania OSP, oraz prezentuje ideę zmiany, jaka dokonała się w obszarze ochotniczych straży pożarnych i systemu ochrony przeciwpożarowej.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX