Kała Dariusz P., Finansowanie ochotniczych straży pożarnych przez jednostki samorządu terytorialnego

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2022
Status: Aktualny
Autor:

Finansowanie ochotniczych straży pożarnych przez jednostki samorządu terytorialnego

Komentarz dotyczy finansowania ochotniczych straży pożarnych przez jednostki samorządu terytorialnego oraz zmian wynikających z wprowadzenia do systemu prawa całkowicie nowej ustawy o ochotniczych strażach pożarnych. Omawia model i źródła finansowania OSP, zakres finansowania przez gminy, powiaty i województwa. Komentarz wskazuje w szczególności na nowości, jakie wynikają z istotnej zmiany prawa w obszarze finansowania OSP, oraz prezentuje ideę zmiany, jaka dokonała się w obszarze ochotniczych straży pożarnych i systemu ochrony przeciwpożarowej. Komentarz został zaktualizowany z uwzględnieniem zmian jakie pojawiły się w ustawie o ochotniczych strażach pożarnych na skutek wejścia w życie od dnia 8 września 2023 r. ustawy o zmianie ustawy o ochotniczych strażach pożarnych oraz niektórych innych ustaw z dnia 7 lipca 2023 r..

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX