Kosikowski Cezary, Finansowanie działalności gospodarczej j.s.t. prowadzonej w formie spółki prawa handlowego

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Nieaktualny, stan prawny na: 23 września 2015 r.
Autor:

Finansowanie działalności gospodarczej j.s.t. prowadzonej w formie spółki prawa handlowego

Rozstrzygnięcie problemu form wykonywania zadań w formie spółki prawa handlowego ma miejsce w przepisach ustawy o gospodarce komunalnej, a częściowo także w przepisach ustrojowych dotyczących samorządu gminnego, samorządu powiatowego i samorządu województwa. W przepisach tych wskazuje się na rozwiązania, które dotyczą zarówno wszystkich j.s.t., jak i tylko niektórych z nich. Ponadto konkretne rozwiązanie uzależnia się od tego, czy chodzi o zastosowanie formy spółki prawa handlowego do wykonywania zadań j.s.t. w sferze użyteczności publicznej, czy też poza nią. W związku z tym w rozwiązaniach tych pojawia się zarówno wskazanie na zastosowanie konkretnej formy spółki prawa handlowego, jak i sformułowanie umożliwiające wybór określonej formy spółki.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX