Kondrat Mariusz, Krawczyk Tomasz Ludwik, Farmakopea Polska

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Nieaktualny, stan prawny na: 19 lutego 2016 r.
Autorzy:

Farmakopea Polska

Komentarz przedstawia Farmakopeę Polską (zbiór podstawowych wymagań odnoszących się do składu i jakości produktów leczniczych oraz metod badania surowców farmaceutycznych i leków). Omówiono historię wydań edycji Farmakopei oraz Komisję Farmakopei (poprzednio Komisję Farmakopei Polskiej). Opisano także skrótowo treść Farmakopei Polskiej, zasady tworzenia nazw produktów leczniczych oraz metody badania określone w Farmakopei.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX