Farmaceuta jako funkcjonariusz publiczny

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2022
Status: Aktualny

Farmaceuta jako funkcjonariusz publiczny

Zgodnie z obowiązującymi przepisami farmaceuta jest samodzielnym zawodem medycznym, zaś apteki jako placówki ochrony zdrowia publicznego są elementem systemu ochrony zdrowia. Świadczone są w nich usługi farmaceutyczne, m.in. opieka farmaceutyczna, a w ostatnim czasie do usług dołączyły testy i szczepienia przeciw COVID-19. Na tej podstawie prawodawca uznał, że farmaceuci w ramach wykonywania czynności zawodowych powinni korzystać z ochrony prawnej właściwej dla funkcjonariuszy publicznych, co zainicjowało prace nad nowelizacją ustawy o zawodzie farmaceuty. Na dalszym etapie prac legislacyjnych ochronę rozszerzono także na techników farmaceutycznych, wprowadzając zmianę do ustawy Prawo farmaceutyczne.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX