Bartosiewicz Adam, Chołuj Elżbieta, Faktury VAT

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Nieaktualny, stan prawny na: 30 listopada 2008 r.
Autorzy:

Faktury VAT

Komentarz stanowi omówienie zasad wystawiania faktur w podatku VAT. Autorzy wskazują podmioty obowiązane do wystawiania faktur oraz zasady i termin ich wystawiania, opisuje treść faktur VAT (tj.: faktur wystawianych przez małych podatników, faktur dokumentujących świadczenie usług turystyki oraz usług, dla których podstawą opodatkowania jest marża, faktur dokumentujących wewnątrzwspólnotową dostawę towarów, faktur wystawianych przez nabywców towarów i usług od zarejestrowanego podatnika, jako podatnika VAT czynnego, posiadającego numer identyfikacji podatkowej oraz faktur wewnętrznych), sposób przeliczania kwot wykazywanych na fakturach w walutach obcych oraz wskazuje na inne dokumenty uznawane za fakturę.

1. Wprowadzenie

Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług – u.p.t.u. opiera się w swej zasadniczej mierze na tzw. metodzie fakturowej, wymagającej od podatników podatku od wartości dodanej rozbudowanej i sformalizowanej dokumentacji dla wymiaru oraz poboru podatku. W

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX