Krywan Tomasz, Morska Agnieszka, Faktura - procedura marży

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autorzy:

Faktura - procedura marży

Dostawę towarów i świadczenie usług opodatkowanych na zasadzie marży dokumentuje tzw. faktura VAT marża. Powinna ona być wystawiona na zasadach ogólnych z uwzględnieniem kilku szczególnych regulacji. W niniejszym opracowaniu Autorka dokonuje czytelnego zestawienia tych przepisów i wskazuje jakimi zasadami należy się kierować przy dokumentowania fakturami transakcji dokonywanych w systemie VAT-marża.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX