Exit tax: opodatkowanie dochodów z niezrealizowanych zysków w praktyce - OpenLEX

Nowak-Piechota Aneta, Exit tax: opodatkowanie dochodów z niezrealizowanych zysków w praktyce

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2018
Status: Aktualny
Autor:

Exit tax: opodatkowanie dochodów z niezrealizowanych zysków w praktyce

1.01.2019 r. ustawą z 23.10.2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (VIII kadencja, druk sejm. nr 2860) do polskiego ustawodawstwa zostanie wprowadzony podatek od wyjścia (ang. exit tax).

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX