Ewidencjonowanie i rozliczanie umów długoterminowych - OpenLEX

Waślicki Tadeusz, Ewidencjonowanie i rozliczanie umów długoterminowych

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Ewidencjonowanie i rozliczanie umów długoterminowych

Ustawa o rachunkowości zawiera przepisy (art. 34a–34d) regulujące problematykę rozliczania efektów umów o usługi budowlane oraz innych umów długoterminowych, wprowadzając specyficzne zasady ustalania przychodów i kosztów usług zaawansowanych w realizacji, ale niezakończonych na dzień bilansowy. Przepisy te mają jednak charakter dość ogólny i nie rozstrzygają wielu problemów. Dlatego w kwestiach szczegółowych można wzorować się na rozwiązaniach wynikających ze znowelizowanego Krajowego Standardu Rachunkowości nr 3 "Niezakończone usługi budowlane". Tym zagadnieniom został poświęcony niniejszy komentarz.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX