Ewidencjonowanie czasu pracy zleceniobiorców - OpenLEX

Stępniak Joanna, Ewidencjonowanie czasu pracy zleceniobiorców

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Ewidencjonowanie czasu pracy zleceniobiorców

Od 1.01.2017 r. obowiązuje nakaz ewidencjonowania czasu pracy zleceniobiorców. Rejestrowanie czasu pracy ma na celu, podobnie jak prowadzenie ewidencji czasu pracy pracowników, prawidłowe ustalenie wysokości należnego zleceniobiorcy wynagrodzenia za pracę.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX