Malinowski Dariusz M., Ewidencje u podatników zwolnionych z VAT

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Nieaktualny, stan prawny na: 30 czerwca 2008 r.
Autor:

Ewidencje u podatników zwolnionych z VAT

Obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży przez podatników zwolnionych wynika wprost z przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Niniejszy komentarz jest syntezą dotyczącą warunków i zasad jej prowadzenia oraz konsekwencji nieprzestrzegania dyspozycji ustawowych.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX