Bartosiewicz Adam, Ewidencje oraz dokumentacja w ryczałcie od przychodów ewidencjonowanych

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Ewidencje oraz dokumentacja w ryczałcie od przychodów ewidencjonowanych

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych określony w przepisach ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne jest uproszczoną (w stosunku do zasad ogólnych) formą opodatkowania osób fizycznych podatkiem typu dochodowego (przychodowego). Uproszczenia dotyczą także obowiązków związanych z ewidencjonowaniem podatkowym, a także miesięcznego (ewentualnie kwartalnego) rozliczania się z należnego podatku. Tym niemniej jednak na podatnikach opodatkowanych ryczałtem ciążą określone obowiązki w zakresie ewidencjonowania faktów istotnych dla powstawania zobowiązań podatkowych.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX