Kaczurak-Kozak Monika, Ewidencja wyniku wykonania budżetu

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Ewidencja wyniku wykonania budżetu

Poradnik omawia zasady ustalania wyniku wykonania budżetu i jego ewidencji w księgach rachunkowych. Zasady te zostały zilustrowane przykładem.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX