Zasiewska Katarzyna, Ewidencja usług zagranicznych (transgranicznych)

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Nieaktualny, stan prawny na: 31 grudnia 2013 r.
Autor:

Ewidencja usług zagranicznych (transgranicznych)

W komentarzu zostały omówione zasady ewidencjonowania importu usług oraz usług świadczonych poza terytorium kraju. Szczególną uwagę zwrócono na zasady ujmowania w księgach usług świadczonych na rzecz innych przedsiębiorców (B2B), ale wskazano również na odmienne zasady opodatkowania w przypadku świadczenia usług zagranicznych na rzecz konsumentów niebędących podatnikami (B2C).

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX