Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Nieaktualny, stan prawny na: 12 stycznia 2015 r.
Autor:

Ewidencja podatków w organie podatkowym

Ewidencja podatków stanowi integralną część ewidencji księgowej urzędu i jest prowadzona z wykorzystaniem kont syntetycznych planu kont urzędu jako jednostki budżetowej. Niniejszy komentarz omawia zasady rachunkowości oraz plan kont stosowany do ewidencji podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych realizowanych przez organy podatkowe jednostek samorządu terytorialnego.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?