Makowski Kamil, Trzcińska Diana, Ewidencja ludności – forma i sposób prowadzenia

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2017
Status: Aktualny
Autorzy:

Ewidencja ludności – forma i sposób prowadzenia

1.Wstęp

Kompleksowe usankcjonowanie każdego zadania publicznego, które zobowiązane są realizować organy władzy publicznej, bez względu czy zostanie ono przypisane organom administracji rządowej czy też samorządowi terytorialnemu, wymaga unormowania w ramach przepisów dotyczących tego zadania także innych kwestii związanych z jego wykonywaniem. Przyjęcie przez uprawniony do tego organ przepisów sprowadzających się tylko i wyłącznie do nazwania konkretnego zadania publicznego jest działaniem dalece niewystarczającym. Można tu wręcz stwierdzić, że przepisy uchwalone (wydane) w takiej formie cechuje wadliwość, co może w konsekwencji powodować stawianie zarzutów związanych, po pierwsze, z hierarchiczną niezgodnością tychże przepisów, po drugie, z naruszeniem zasad prawidłowej legislacji co wprost oznaczać będzie naruszenie przepisów rozporządzeniePrezesa Rady Ministrów z 20.06.2002 r. w sprawie „Zasad techniki prawodawczej”, a po trzecie i można powiedzieć, że najważniejsze, z niemożliwością...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX