Niemiec Renata, Ewidencja księgowa środków związanych z realizacją projektów współfinansowanych z funduszy unijnych

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Ewidencja księgowa środków związanych z realizacją projektów współfinansowanych z funduszy unijnych

Ewidencja księgowa środków związanych z realizacją projektów współfinansowanych z funduszy unijnych.

Jednostki sektora finansów publicznych w miarę swoich możliwości chętnie wykorzystują dodatkowe źródła dofinansowania, w tym możliwość korzystania ze środków unijnych, jako formy dotacji. Sposób ujęcia i prezentacji otrzymanych środków finansowych – dotacji, zależy od ich przeznaczenia. Dlatego bardzo ważny jest udział pracowników służb finansowych jednostki na etapie planowania i tworzenia budżetu do wniosku o dofinansowanie, ponieważ umożliwi to zarówno prawidłową realizację zadania, jak i właściwe rozliczenie dotacji. Na co zwrócić szczególną uwagę przy ewidencjonowaniu środków unijnych, przedstawiany w niniejszym komentarzu.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX