Zasiewska Katarzyna, Ewidencja importu towarów

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Nieaktualny, stan prawny na: 31 grudnia 2013 r.
Autor:

Ewidencja importu towarów

W komentarzu zostały omówione zagadnienia opodatkowania VAT importu towarów oraz ich ewidencji w księgach rachunkowych. Na przykładach zostało przedstawione ujęcie w księgach importu towarów rozliczanego według procedury standardowej oraz uproszczonej.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX