Sługocka Martyna, Ewidencja gruntów i budynków oraz sieci uzbrojenia terenu (z uwzględnieniem nowych obowiązków właścicieli nieruchomości)

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2020
Status: Aktualny
Autor:

Ewidencja gruntów i budynków oraz sieci uzbrojenia terenu (z uwzględnieniem nowych obowiązków właścicieli nieruchomości)

Ewidencja gruntów i budynków (kataster nieruchomości) nie służy wyłącznie do ustalaniu wysokości podatku od nieruchomości. Dane w niej zawarte wykorzystywane są w planowaniu przestrzennym, ochronie środowiska, polityce kredytowej oraz jako wiarygodne narzędzie w obrocie nieruchomościami. Właściciele nieruchomości mają obowiązek zgłaszania do ewidencji wszelkich zmian związanych z zawartymi w niej danymi. Z kolej geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu (GESUT) ma za zadanie gromadzenie informacji o nadziemnych, naziemnych i podziemnych przewodach i urządzeniach, a także o podmiotach nimi władających. Dane w niej zawarte wykorzystywane są w szczególności przy projektowaniu nowych sieci, które dodatkowo mogą podlegać uzgodnieniu ze starostą. Komentarz uwzględnia zmiany wprowadzone ustawą z dnia 16 kwietnia 2020 r o zmianie ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz niektórych innych ustaw.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX