Ewidencja czasu pracy - OpenLEX

Oleksyn Magdalena, Ewidencja czasu pracy

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Ewidencja czasu pracy

Nawiązanie stosunku pracy skutkuje powstaniem dla każdej z jego stron szeregu praw, jak i obowiązków. Jednym z obowiązków ciążących na pracodawcy jest prowadzenie ewidencji czasu pracy pracownika przy użyciu imiennej karty ewidencji czasu pracy. Służy ona prawidłowemu ustaleniu wynagrodzenia i innych świadczeń związanych z pracą. W komentarzu omówiono zakres i treść tego obowiązku pracodawcy.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX